PONUKA

Rodinný nízkoenergetický dom.

Navrhovaný montovaný systém je možné použiť hlavne pre rodinné domy, chatky, občianske stavby , na rekonštrukcie už realizovaných priemyselných hál - na ich úpravu interiéru a exteriéru.

Novosť:
Spočíva v technológii a zložení obvodového plášťa a striech t.j. oceľová konštrukcia na ktorú sa montuje sendvičový panel v zložení (plech+sklená vata+plech, resp. plech+pena+plech), ktoré sú už vyrobené a dostupné na našom trhu ako prefabrikát (polotovar), na ktoré sa montuje zateplovací systém a sadrokartón. Tým sa dosiahne prekrytie vnútornej konštrukcie a vonkajšieho opláštenia. Touto technológiou je vysoká variabilita použiteľnosti a rôznych povrchových úprav pre rodinné domy, chatky, občianske stavby a pre vonkajšie a vnútorné úpravy priemyselných hál už realizovaných..

Výhody:
- rýchla montáž (vylúčenie mokrých procesov)
- ekologický ( škodliviny zo stavebných materiálov sú vylúčené výberom neškodlivých materiálov)
- spĺňa vysoko protipožiarne nároky (výber nehorľavých materiálov)
- nízke nároky na energie (využitie vysokokvalitnej tepelnej izolácie plášťa, nízkoteplotný vykurovací systém)
- zabezpečená vzduchotesnosť obalových konštrukcií
- priestorovo variabilný

Zloženie obvodového plášťa:
- sadrokartón
- oceľová konštrukcia + vzduchová medzera
- sendvičový panel (plech+sklená vata+plech, resp. plech+pena+plech
- tepelná izolácia (polystyrén)
- sieťka
- vonkajšia omietka

Zloženie strešného plášťa:
- sadrokartón
- tepelná izolácia (polystyrén)
- oceľová konštruklcia + vzduchová medzera
- sendvičový panel (plech+sklená vata+plech, resp. plech+pena+plech)

    

           

           

Linky